Nuvarande styrelsemedlemmar

Styrelsen består sedan årsstämman i maj 2024 av följande personer (ansvarsområden inom parentes)

Lars Landelius, Port 12 (Ordförande) – 0761140145
Björn Andreasson, Port 6 (Vice OrdförandeFastighetsansvarig)
Paul Guyard, Port 6 (Nyckelansvarig, Gästrum/Föreningslokal, Medlemsansvarig) – 0706169434
Oscar Rooth, Port 12 (Kassör) – 0761013795
Marie Bergman (Sekreterare) – 0730378270
Thomas Carpstedt, Port 14 (HemsidaFastighetsfrågor, Nyckelansvarig, Medlemsansvarig) – 0703997811
Lamprini Psoma, Port 20 (Suppleant) – 0700251449
Sarmad Goria, Port 16 (Suppleant) – 0701049830

Mailadress till styrelsen är barisen1@gmail.com, klicka på respektive ansvarsområde för att komma i kontakt med en specifik person i styrelsen.