Föreningens ekonomiska förvaltning samt lägenhetsregister sköts av Delagott AB. Kontakta dem direkt för så kallad mäklarbild.

Kundtjänst Delagott AB:
Växel: 08–33 12 10
E–post: kundtjanst@delagott.se
Adress: BRF Barisen1 C/O Delagott AB , Runebergsgatan 7, 114 29 Stockholm

Information om föreningen

Föreningen består av 54 lägenheter, jämnt fördelade mellan ettor (46kvm), tvåor (59kvm) och treor (72kvm) dvs 18 st vardera. 7 st av dessa är hyresrätter och resterande bostadsrätter. Fastigheten inrymmer även 4 st uthyrningsbara lokaler på källarplan varav samtliga är uthyrda. Den 6:e lokalen på hörnet av port 18 inrymmer idag tvättstuga samt föreningslokal med gästrum.

Medlemsskap i föreningen

Ansökan om medlemsskap i föreningen skall skickas till Delagott AB. Utöver ansökningshandling skall överlåtelseavtal samt personupplysning på köparen bifogas. Styrelsen avslår alla inkompletta medlemsskapsansökningar, t ex där kontaktuppgifter till köparen saknas.

Panthandlingar

Panthandlingar skall aldrig skickas direkt till föreningen, utan adresseras till Delagott AB för registrering i föreningens lägenhetsregister. Säkerställ att köparens eventuella lånegivare får denna information. Observera att det måste framgå vilken adress och lägenhetsnummer som avses för en panthandlingen. Panthandlingar där adressen inte framgår samt feladresserade panthandlingar returneras.

Vad ingår i månadsavgiften?

I månadsavgiften ingår 700Mbit/s internet via fiber, grundutbud från Tele2 via kabeltv, vatten och värme. Eftersom golvvärmen i badrummet är en del av uppvärmningen debiteras kostnaden för golvvärmen på föreningen.

Elabonnemang

Då förening har egna solpaneler och debitering sker via IMD (individuell mätning och debitering), behövs inget elabonnemang tecknas! Detta sköts av delagott, och förbrukningen kommer på avi tillsammans med månadsavgiften!

Övrig info

Till varje lägenhet hör minst en nyckel samt tagg till passersystem, denna nyckel överlåts alltid till tillträdande medlem. Tillse även att säljaren överlämnar koden som hör till taggen för passersystemet. Om en medlem har köpt extranycklar överlåts även dessa.

Föreningen har i dagsläget inte någon telefonservice, utan frågor till föreningen tas emot via epost. Styrelsens medlemmar vill inte att mäklare lämnar ut styrelseledamöters telefonnummer till spekulanter utan att överenskommelse om detta gjorts i förväg avseende varje enskilt fall.

För uppgift om årsredovisningar och stadgar  klicka på respektive länk.

Föreningen besvarar inte enkäter om fastigheten i samband med försäljning av lägenhet. De frågor som normalt uppstår besvaras på denna webbplats eller i årsredovisningen. Maila gärna föreningen om du tycker att någon information saknas så publicerar vi frågan och svaret så snart som möjligt på webbplatsen.

Hänvisa gärna spekulanter till denna webbplats.