Styrelsen behöver godkänna stora konstruktionsändringar i lägenheterna på förhand. Men i det stora hela brukar standardrenoveringar (måla om, renovera kök, lägga nytt golv etc..)  vara ok utan styrelsens medgivande!

Vi behöver främst veta detta för att godkänna större renoveringar:

– Namn på firman/firmorna som ska utföra jobbet, kontaktperson etc..

– Firmorna behöver för oss visa upp certifikat för el, vatten/våtrum (beroende på renoveringens art)

– Kommer någon av de befintliga väggarna befintligt förändras?!

– Byggstart – byggslut – datum?

När vi mottagit dessa uppgifter och om allt verkar vara i sin ordning så kan vi återkomma med ett “officiellt OK från Styrelsen”.

Viktigt! Ventilationen i köket inte får täppas igen. Ändras ventildonet från det som finns idag så behöver ni ta ut Optimal energi så de kan göra en ny inställning av flödet. Detta får ni bekosta.

Elen är dimensionerad för elspis och div.maskiner. Elstammanrna byttes ca 2011. Det finns indraget trefas som går att använda till spis/ugn.

Störningen gentemot grannar ska minimeras men det är tillåtet att utföra renovering vardagar kl. 07-20 och helgdagar (lördagar, söndagar och andra “röda dagar”) kl. 09-18. Du ansvarar själv för ev extra städning av trapphuset/gården/framför entrén och omedelbar bortforsling av material i samband med ombyggnader och reparationer.

När det blir aktuellt är det god sed att sätta upp anslag i porten: förslagsvis anslagstavlan med information om tidsperiod och annat av intresse, samt namn/lägenhet/våning telnr om någon vill kontakta dig.